informacje

  • klient:landingi.pl
  • rok:2017
  • produkt:landing page

STATIS

Koncept landing page. Celem biznesowym jest zdobycie jak najwięcej zapytań o ofertę. Persona to właściciel firmy transportowej w wieku 40 lat, zaznajomiony z realiami biznesu. Mogą go pzrekonać konkretne, realne argumenty. W celu zwizualizowania oraz wyeksponowania głónych zalet produktu stworzyłem serię illustracji wykorzystaną w projekcie.